Vedtægter

Klik her for at se foreningens vedtægter.

Deklarationer

Det skal bemærkes, at denne side IKKE udtømmende beskriver alle gældende deklarationer, og at der kan findes forskellige deklarationer for de enkelte parceller. Der henvises derfor i alle tilfælde til de tinglyste deklarationer på de enkelte ejendomme.

  • Taget på huset skal udføres med brændt tegl
  • Udvendigt træværk skal imprægneres i mørke farver. Særlige regler for rækkehusene
  • Der gælder “sædvanlig hegnspligt” i naboskel. Der må ikke findes større eller grådigere vækster, der kan virke til gene for naboen, hvad angår røddernes udstrækning eller væksternes højde
  • Grundejerne skal acceptere, at der på friarealerne anlægges legepladser og boldbaner m.v.
  • Der må ikke parkeres lastbiler eller lignende på grundene. På de fælles parkeringsarealer må der kun parkere almindelige personbiler.
  • Der er pligt til at være medlem af Grundejerforeningen Nørreskov Park og til at følge dennes vedtægter. Der er endvidere pligt til at være medlem af de enkelte ejerlaug, der gælder for rækkehusene
  • Snerydning på fortove og stier forestås af de enkelte grundejere, jf. politivedtægten, ligesom stikveje skal holdes rene af de grundejere, der har direkte adgang til dem
  • De enkelte rækkehuse må ikke opsætte egne antenner udvendigt
  • Kun Furesø kommunalbestyrelse har påtaleret vedr. de tinglyste deklarationer

Det er lykkedes bestyrelsen at fremskaffe en kopi af de tinglyste deklarationer for henholdsvis de fritliggende parceller og rækkehusene i vores område. Det skal dog bemærkes at der kan være særlige tinglyste deklarationer på enkelte matrikler som ikke er kendt af bestyrelsen. Det af bestyrelsen kendte materiale kan ses ved at trykke på nedenstående links.

Tinglyste deklarationer for De fritliggende parceller

Tinglyste deklarationer for Rækkehusene