Ved bolighandel

Herunder finder du information til nye medlemmer, i forbindelse med salg, og information til mæglere.

Information til nye medlemmer

Som ny i grundejerforeningen skal du særligt være opmærksom på følgende områder:

  • Du har IKKE mulighed for at male i alle tænkelige farver udvendigt. Kontakt en i bestyrelsen, hvis du vil vide mere om dette.
  • Du må op til naboskel IKKE have større eller grådigere vækster, der kan virke til gene for naboen, hvad angår røddernes udstrækning eller væksternes højde.
  • Du skal ACCEPTERE, at der på friarealerne anlægges legepladser og boldbaner m.v.
  • Du må IKKE parkere lastbiler eller lignende på grunden. På de fælles parkeringsarealer i området må der kun parkere almindelige personbiler.
  • Du skal selv sørge for snerydning på fortove og stier omkring grunden, ligesom stikveje skal holdes rene af de grundejere, der har direkte adgang til dem.
  • Du har PLIGT til at være medlem af Grundejerforeningen Nørreskov Park og til at følge grundejerforenings vedtægter.

Information i forbindelse med salg af bolig

Hvis du sælger din ejendom skal du meddele dette til kassereren, som det også fremgår af vedtægterne.

Vi har jo kun mulighed for at byde de nye ejere velkommen, hvis vi ved at de har købt dit hus. Fortæl dem meget gerne om denne hjemmeside for Grundejerforeningen, og bed dem eventuelt om at tilmelde sig maillisten.

Information til mæglere

Grundejerforeningen Nørreskov Park ønsker, at alle nye tilflyttere for den bedst mulige start, og i den forbindelse god orientering om grundejerforeningen og det arbejde, som foreningen gør. Vi opfordrer derfor alle, der medvirker til handel med ejendomme, til at gøre parterne opmærksom på denne hjemmeside.

Ved handel af ejendomme i Grundejerforeningen Nørreskov Park bedes mæglerne være opmærksom på og informere parterne om følgende:

  • Kontingent følger kalenderåret men opkræves først efter generalforsamlingen i marts måned. Seneste betaling er jf. vedtægterne, den 15. maj. Hvis der handles mellem 1. januar og til generalforsamlingens godkendelse af årets kontingent, foreslås det at man anvender forrige års kontingent til refusion.
  • Bestyrelsen for grundejerforeningen har p.t. ingen viden om ekstraordinære udgifter i årene fremover. Der er ikke i grundejerforeningens regi besluttet istandsættelser eller andet, som forventeligt vil medføre udgifter, der ligger væsentligt ud over budgettet.