Kalender

05-08 APR 2024: Container

19 MAR 2024: Generalforsamling Syvstjerneskolen kl. 19:00.

6 FEB 2024: Bestyrelsesmøde kl. 19:00

24 NOV 2023: Julefrokost for bestyrelsen
20-22 OKT 2023: Container
27 AUG 2023: Bestyrelsesmøde kl. 19:00
AFLYST 23 JUN 2023: Sankt Hans Bål på Vulkanen kl. 21:00
04-07 MAJ 2023: Container
11 APR 2023: Bestyrelsesmøde kl. 19:00
21 MAR 2023: Generalforsamling Syvstjerneskolen kl. 19:00.
7 FEB 2023: Bestyrelsesmøde kl. 19:00
29 NOV 2022: Julefrokost for Bestyrelsen
29-30 OKT 2022: Container
30 AUG 2022: Bestyrelsesmøde kl. 19:00
2-3 JUL 2022: Container
23 JUN 2022: Sankt Hans Bål på Vulkanen kl. 21:00
04 APR 2022: Bestyrelsesmøde
30 MAR 2022: Generalforsamling Syvstjerneskolen kl. 19:00.
23 FEB 2022: Bestyrelsesmøde
1 DEC 2021: Julefrokost, Bestyrelsen
29-31 OKT 2021: Container
25 AUG 2021: Generalforsamling Syvstjerneskolen kl. 19:00
23 JUN 2021: Sankt Hans Bål på Vulkanen kl. 21:00
1 MAJ 2021: Flishug, start Højeloft Vænge
9-11 APR 2021: Container
24 MAR 2021: Generalforsamling Syvstjerneskolen kl. 19:00 Aflyst – ny dato følger
03 MAR 2021: Bestyrelsesmøde
03 FEB 2021: Bestyrelsesmøde
09 DEC 2020: Julefrokost, Bestyrelsen
24-25 OKT 2020: Container
02 SEP 2020: Generalforsamling Syvstjerneskolen kl. 19:00
23 JUN 2020: Sankt Hans Bål på Vulkanen kl. 21:00 (AFLYST)
11 MAR 2020; Generalforsamling i Værløse Kirke kl. 19:00 (AFLYST)
25-26 APR 2020: Container
18 APR 2020: Flishug, start Mosegaard Park
26-27 OKT 2019: Container
23 JUN 2019: Sankt Hans Bål på Vulkanen kl. 21:00
4-5 MAJ 2019: Container
28 APR 2019: Flishug, start Højeloft Vænge
08 APR 2019: Bestyrelsesmøde
7 MAR 2019: Generalforsamling i Værløse Kirke kl. 19.30
21 MAR 2019: Bestyrelsesmøde
7 MAR 2019: Generalforsamling i Værløse Kirke kl. 19.30
22 JAN 2019: Bestyrelsesmøde
18 DEC 2018: Julefrokost for bestyrelsen
27-28 OKT 2018: Container
14 AUG 2018: Bestyrelsesmøde
23 JUN 2018: Skt. Hans Bål på Vulkanen kl. 21:00 (AFLYST)
14-15 APR 2018: Container
8 APR 2018: Flishug, start Mosegård Park
20 MAR 2018: Bestyrelsesmøde
8 MAR 2018: Generalforsamling i Værløse Kirke kl. 19:30
11. JAN 2018: Bestyrelsesmøde
7 DEC 2017: Julefrokost/Bestyrelsesmøde
28-29 OKT 2017: Container
28 SEP 2017: Bestyrelsesmøde
19 SEP 2017: Markvandring kl. 09:00
23 JUN 2017: Skt. Hans Bål på Vulkanen kl. 21:00
29-30 APR 2017: Container
23 APR 2017: Flishug, start Højeloft Vænge
21 MAR 2017: Bestyrelsesmøde
2 MAR 2017: Generalforsamling i Værløse Kirke kl. 19:30
26 JAN 2017: Bestyrelsesmøde
9 NOV 2016: Bestyrelsesmøde
5-6 NOV 2016: Container
30 OKT 2016: Flishug, start Mosegård Park
31 AUG 2016: Bestyrelsesmøde
16-17 APR 2016: Container
10 APR 2016: Flishug, start Højeloft Vænge
7 APR 2016: Bestyrelsesmøde
31 MAR 2016: Generalforsamling i Værløse kirke 19:30
19 JAN 2016: Bestyrelsesmøde
31 OKT – 1 NOV 2015: Container
25 OKT 2015: Flishug, start Mosegård Park
18-19 APR 2015: Container
19 MAR 2015: Generalforsamling i Værløse kirke 19:30
12 APR 2015: Flishug, start Højeloft Vænge
1-2 NOV 2014: Container
25 OKT 2014: Flishug, start Mosegård Park
1 MAJ 2014: Bestyrelsesmøde
20 MAR 2014: Generalforsamling
3-4 MAJ 2014: Container
27 APR 2014: Flishug, start Højeloft Vænge
2-3 NOV 2013: Container
26 OKT 2013: Flishug, start Mosegård Park
20-21 APR 2013: Container
6 APR 2013: Flishug, start Højeloft Vænge
14 MAR 2013: Generalforsamling
3-4 NOV 2012: Container
20-21 OKT 2012: Flishug, start Mosegård Park
23 JUN 2011: Sankt Hans aften på Vulkanen kl. 21.
21-22 APR 2012: Container
14-15 APR 2012: Flishug, start Højeloft Vænge
21 MAR 2012: Generalforsamling i Værløse kirke kl 19.30
5-6 NOV 2011: Container
29-30 OKT 2011: Flishug, start Mosegård Park
23 JUN 2011: Sankt Hans aften på Vulkanen kl. 21.
7-8 MAJ 2011: Container
30 APR – 1 MAJ 2011: Flishug, start Højeloft Vænge
30 MAR 2011: Generalforsamling i Værløse kirke kl 19.30
17-18 APR 2010: Container
10-11 APR 2010: Flishug, start Højeloft Vænge
31 OKT- 1 NOV 2009: Container
24-25 OKT 2009: Flishug, start Mosegård Park
25-26 APR 2009: Container
18-19 APR 2009: Flishug, start Mosegård Park
4 MAR 2009: Generalforsamling
25-26 OKT 2008: Container
4-5 OKT 2008: Flishug, start Højeloft Vænge
26-27 APR 2008 Container
12-13 APR 2008 Flishug, start Højeloft Vænge
27-28 OKT 2007 Container
6-7 OKT 2007 Flishug, start Højeloft Vænge
28-29 APR 2007 Container
17 APR 2007 Bestyrelsesmøde
14-15 APR 2007 Flishug, start Mosegård Park
29 MAR 2007 Generalforsamling, kl. 19 i Brorson salen i Værløse kirke
19 FEB 2007 Bestyrelsesmøde
14 DEC 2006 Bestyrelsesmøde
28-29 OKT 2006 Container
25 OKT 2006 Bestyrelsesmøde
7-8 OKT 2006 Flishug, start Højeloft Vænge
16 AUG 2006 Bestyrelsesmøde
23 JUN 2006 Sankt Hans bål på vulkanen kl. 22:00
27 APR 2006 Bestyrelsesmøde
29 MAR 2006 Bestyrelsesmøde
01-02 APR 2006 Flishug, start Mosegård Park
22-23 APR 2006 Container
14 DEC 2005 Bestyrelsesmøde
13 NOV 2005 Kommentarer vedr. lokalplan 77 sendt til kommunen
31 OKT 2005 Møde med Kirsebærlunden vedr. lokalplan 77
27 OKT 2005 Klage sendt til Naturklagenævnet vedr. lokalplan 77
26 OKT 2005 Bestyrelsesmøde
24 OKT 2005 Møde vedr. Hillerødmotorvejen og påvirkning af intersenter
23-24 OKT 2005 Container
08-09 OKT 2005 Flishug, start Højeloft Vænge
01 SEP 2005 Bestyrelsesmøde
16 JUN 2005 Bestyrelsesmøde
APR 2005 Bestyrelsesmøde
17 MAR 2005 Generalforsamling
03 FEB 2005 Bestyrelsesmøde
24 OKT 2004 Dragedag ved “Vulkanen”. Aflyst pga. manglende vind og regn
23/24 OKT 2004 Flishug, start Højeloft Vænge
17 OKT 2004 Dragedag ved “Vulkanen”. Aflyst pga. manglende vind og regn
07 OKT 2004 Bestyrelsesmøde
25/26 SEP 2004 Container
26 AUG 2004 Møde med Værløse Kommune
16 AUG 2004 Bestyrelsesmøde
23 JUNI 2004 Sankt Hans på Vulkanen. Bålet tændes kl. 22:00. Børn husk “Heksen”
06 JUN 2004 Bestyrelsesmøde
16 MAJ 2004 Udsendelse af referat fra ordinær generalforsamling 2004, samt girokort til kontingent for Året 2004
19 APRIL 2004 Bestyrelsesmøde
17/18 APRIL 2004 Container
03/04 APRIL 2004 Flishug, start Mosegård Park
15 MAR 2004 Generalforsamling
09 FEB 2004 Bestyrelsesmøde
23 NOV 2003 Friske forældre søges til at gøre Vulkanen til en bedre kælkebakke.
13 NOV 2003 Bestyrelsesmøde
28 OKT 2003 Ekstraordinær generalforsamling
25/26 OKT 2003 Flishug, start Højeloft Vænge
20/21 SEP 2003 Container
11 SEP 2003 Møde med kommunen ang. vedligeholdelse af friareal, oprettelse af stier på friareal og overholdelse af deklarationer vedhæftet parcellerne og friareal.
04 SEP 2003 Bestyrelsesmøde
19 JUN 2003 Bestyrelsesmøde
26/27 APR 2003 Container
24 APR 2003 Bestyrelsesmøde
05/06 APR 2003 Flishug, start Mosegård Park
20 MAR 2003 Generalforsamling
06 FEB 2003 Bestyrelsesmøde