Containerordning

Containerordning til haveaffald

Formålet med opstilling af containere er at skabe en bekvem og miljørigtig metode for bortskaffelse af haveaffald, og dermed samtidig undgå affald i friarealet.

Containerne bliver normalt opstillet om fredagen og afhentet igen om mandagen.

Containerne er kun til nedbrydeligt haveaffald, dvs. ingen plasticposer, intet trykimprægneret/malet træ, byggerester eller lignende. Hvis der kommer affald i containeren, som ikke nedbrydeligt haveaffald, bliver tømningsafgiften firedoblet.

Antallet af containere og tidspunkter for opstilling af disse besluttes af bestyrelsen. Tidspunkt og placering af containere bliver offentliggjort her på hjemmesiden i god tid forinden.

Hvornår det er planlagt, at containerne opstilles i grundejerforeningen kan du se i kalender.

På oversigten overbestyrelsesmedlemmer, kan du se hvem der har med containerordningen at gøre.

Vores leverandør er HC Container.

Klik her hvis du vil se, hvor containerne står.