Kontingent og økonomi

Kontingentet er ved seneste generalforsamling fastsat til 200,- kr. og rykkergebyret er kr. 100,00 pr. rykker.

Grundejerforeningen benytter www.foreningsadministrator.dk som regnskabs- og betalingssystem. Foreningsadministrator bruges til opkrævning af kontingent og som regnskabssystem.

Kontingentet betales helårligt og udsendes inden den 1. maj. Alle ydelser til foreningen forfalder til betaling hvert års 15. maj og indbetales til foreningens konto.

Bemærk, at der for rækkehusene findes ejerlaug, hvor der kan være yderligere kontingent. Se siden vedr. ejerlaug, for at få yderligere oplysninger.

Status for 2023 samt regnskab 2023 og budget for 2024

Status for 2022 samt regnskab 2022 og budget for 2023

Status for 2021 samt regnskab 2021 og budget for 2022

Status for 2020 samt regnskab 2020 og budget for 2021

Status for 2019 samt regnskab 2019 og budget for 2020

Status for 2018 samt regnskab 2018 og budget for 2019

Status for 2017 samt regnskab 2017 og budget for 2018

Status for 2016 samt regnskab 2016 og budget for 2017

Status for 2015 samt regnskab 2015 og budget for 2016

Status  for 2014 samt regnskab 2014 og budget for 2015

Status for 2013 samt regnskab 2013 og budget for 2014

Status for 2012 samt regnskab 2012 og budget for 2013

Regnskab og resultatopgørelse for 2011 samt budget for 2012

Regnskab og resultatopgørelse for 2010 samt budget for 2011

Regnskab og resultatopgørelse for 2009 samt budget for 2010

Regnskab og resultatopgørelse for 2008 samt budget for 2009

Regnskab og resultatopgørelse for 2007 samt budget for 2008

Regnskab og resultatopgørelse for 2006 samt budget for 2007

Regnskab og resultatopgørelse for 2005 samt budget for 2006

Regnskab og resultatopgørelse for 2004 samt budget for 2005

Regnskab og resultatopgørelse for 2003 samt budget for 2004

Regnskab og resultatopgørelse for 2002 samt budget for 2003

Regnskab og resultatopgørelse for 2001 samt budget for 2002