Tegninger vedrørende ejerlauget

Elektricitet / kontakter og udtag
Bilag 1
bilag 2

Facade mod vej og mod grønning
Bilag 1

Afløb HV145
Bilag 1

Kloakplaner

HV133-165
Bilag 1
Foto

HV244-258
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4

Kloak- og fundamentsplan
Bilag 1

Rørføring, kloak og fundament
Bilag 1
Bilag 2

Varmerør
Bilag 1
Bilag 2

Tværsnit af rækkehusene
Bilag 1