Legepladsudvalg

Bestyrelsen har nedsat et legepladsudvalg bestående af grundejere og bestyrelsesmedlemmer.

Hvis man har ideer til hvordan Nørreskov Park kunne blive et bedre sted at være for vores børn, er det Legepladsudvalget man kan kontakte.

Der er rigtig mange muligheder for hvordan og hvad vi kunne gøre – så kom bare frem med ideerne og lad os mødes til en snak om hvad vi kan sætte iværk sammen.

Legepladsudvalget har til opgave, at undersøge mulighederne for installering af legepladser i vores område i samråd med kommunen samt forsøge, at vedligeholde de “legeting” vi får indkøbt til fællesarealerne.

Udvalget består af:

Emma Nørgaard, HV91 – Bestyrelsesmedlem
Daniel Sanko, HV177 – Bestyrelsesmedlem

Hvis I ønsker, at være en del af udvalget, så kontakt bestyrelsen på info@norreskovpark.dk eller direkte til medlemmerne i udvalget.