Container og flishug

Containerordning til haveaffald

Formålet med opstilling af containere er at skabe en bekvem og miljørigtig metode for bortskaffelse af haveaffald, og dermed samtidig undgå affald i friarealet.

Containerne bliver normalt opstillet om fredagen og afhentet igen om mandagen.

Containerne er kun til nedbrydeligt haveaffald, dvs. ingen plasticposer, intet trykimprægneret/malet træ, byggerester eller lignende. Hvis der kommer affald i containeren, som ikke nedbrydeligt haveaffald, bliver tømningsafgiften firedoblet.

Antallet af containere og tidspunkter for opstilling af disse besluttes af bestyrelsen. Tidspunkt og placering af containere bliver offentliggjort her på hjemmesiden i god tid forinden.

Hvornår det er planlagt, at containerne opstilles i grundejerforeningen kan du se i kalender.

På oversigten overbestyrelsesmedlemmer, kan du se hvem der har med containerordningen at gøre.

Vores leverandør er HC Container.

Klik her hvis du vil se, hvor containerne står.

Flishug af haveaffald

Flishuggerordningen er ment som et tilbud til grundejerforeningens medlemmer, hvor man bekvemt og miljørigtigt kan genbruge grenaffald som flis.

Antallet af dage og tidspunkter for benyttelse af flishugger besluttes af bestyrelsen. Da der har været begrænset brug af flishug de sidste gange, har bestyrelsen besluttet at holde pause i 2022, hvorfor der ikke vil blive tilbud flishug i 2022.

Flishuggermaskiner kører i området på angivne datoer fra kl. 9 til senest kl. 16. Maskinen bliver betjent af professionelt personale. Grene og kvas placeres på fortov umiddelbart ved indkørslen til parcellen.

For at spare tid skal grene og træer lægges i samme retning så vidt muligt. Maskinen fødes med den tykkeste grenende først. Hvis grundejerne hjælper til, gør arbejdet hurtigere og der spares tid og dermed penge for grundejerforeningen.

Der kan behandles grene og stammer med tykkelse på indtil ca. 12 cm. i diameter, min. tykkelse er ca. som en “tyk tommelfinger”. Tyndere grene kan ikke flises, og bunker hvori der er tynde grene vil ikke blive flishugget. Stammerne behøver ikke at være afgrenet, hvis de kan presses sammen til ca. 0,5m X 0,5m. Stive sidegrene skal dog være afskåret og vil blive behandlet for sig selv.

Det er grundejerens forpligtelse, at der bliver ryddet op, umiddelbart efter at flishugningen er udført.

Hvornår det er planlagt, at flishuggeren kommer rundt i grundejerforeningen kan du se i kalender.

På oversigten overbestyrelsesmedlemmer, kan du se hvem der har med flishug at gøre.

Vores leverandør er MS Skovservice