Aktuelle emner

Information fra bestyrelsen Grundejerforeningen Nørreskov Park (GNP).

Bestyrelsen har besluttet at lave periodisk information til foreningens medlemmer. Informationen sker via forenings hjemmeside, typisk efter bestyrelsesmøder. Seneste bestyrelsesmøde blev afholdt 31. august 2016.

Informationen findes her.

Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamlingen 2016 findes her.

Bestyrelsens beretning kan læses her:
Bestyrelsens beretning for året 2015

Regnskab og status for 2015 samt budget for 2016 kan ses her:
Driftsregnskab 2015 + Budget 2016 og Status pr. 31. december 2015

Affaldsregulativ marts 2016

Se pressemeddelelse af 1.4.16 på kommunens hjemmeside.

Kort nyt 31.3.16 ref. info fra Værløse Kommune og Vestforbrænding: Rækkehusene skal ikke igang med den nye affaldsordning før 2017, og de vil modtage information herom om ca. 1 år. Brugere af den nye affaldsordning med de 3 to-delte plastik affaldsbeholdere kan frasige sig beholdere til papir/pap og glas/metal enkeltvist.

Bestyrelsen har sendt høringssvar til kommunen – løs det svaret her.

Container og flishug
Se datoer for container og flishug under Kalender.

Mailliste
Vi opfordrer til at medlemmer tilmelder sig foreningens mailliste. På den måde kan du registrere din mailadresse hos foreningen. Udfyld formularen herunder med navn, email og adresse. Foreningen benytter email til at orientere om emner der skønnes at være af interesse for medlemmerne. Listen benyttes desuden til at udsende påmindelser om arrangementer i grundejerforeningens regi.