Aktuelle emner

Nabohjælp

På årets generalforsamling fik vi forespørgsel omkring Nabohjælp og dette er modtaget sidenhen af flere ejere og bestyrelsens holdning er følgende på baggrund af kommunikationen med Nabohjælp og Det Kriminalpræventive Råd.

Bestyrelse vil meget gerne betale for skilte, prisen er kr. 366,00 inkl. moms og forsendelse og måler 35cm x 50cm.

Der skal være opbakning bag skiltet og det betyder, at alle skal tilmelde sig på www.nabohjælp.dk, så modtager man et velkomstbrev med bl.a. klistermærker med posten.

Det er vigtigt, at hver husstand tilmelder sig, fordi når de ved, hvor der er nabohjælpsnetværk, kan de sige noget om effekten på sigt ved at sammenligne med politiets indbrudsstatistikker. Derefter kan I hver især invitere de naboer, I vil til jeres eget personlige netværk.

Nabohjælp.dk anbefaler, at man laver små grupper, så de har mest præventiv effekt mod indbrud. Små grupper skal forstås som grupper af 5-6 husstande, helst ikke større grundet afstandene i grundejerforeningen.

I en gruppe skal der være en repræsentant, som logger ind og bestiller skiltene.

Der skal søges om tilladelse hos kommunen, hvis skiltet opsættes på offentlig vej.

Repræsentanten skal derfor kontakte kommunen omkring tilladelse og man skal selv sørge for, at skiltet sættes i jorden.

Bestyrelsen dækker omkostningerne til opsætning + skilt, dog inden alt igangsættes, må I meget gerne have os med i processen.

Skriv endelig på info@norreskovpark.dk hvis det bliver aktuelt.

Nyt fra bestyrelsen.

Referatet for årets ordinære generalforsamling 2018 samt den afgående formands beretning er lagt online under referater.

Der er nu oprettet en Facebook side for Grundejerforeningen Nørreskov Park samt en beboergruppe ligeså under G/F Nørreskov Park.

Indbrudsforedrag fra Generalforsamlingen 2018 er nu lagt online.

Information fra bestyrelsesmøder:

På mødet 14.08.18 omtaltes bl.a.

  • Foreningens økonomi, grønne områder, forebyggelse af indbrud.
  • Aktionsposter fra sidste møde.
  • Næste møde afholdes i januar 2019.

Alle referater og yderligere informationer kan: findes her.

Generalforsamling 2018

Referatet for generalforsamlingen den 8. marts 2018 kan findes her.

Container og flishug
Se datoer for container og flishug under Kalender.

Mailliste
Vi opfordrer til at medlemmer tilmelder sig foreningens mailliste. På den måde kan du registrere din mailadresse hos foreningen. Udfyld formularen herunder med navn, email og adresse. Foreningen benytter email til at orientere om emner der skønnes at være af interesse for medlemmerne. Listen benyttes desuden til at udsende påmindelser om arrangementer i grundejerforeningens regi.