Aktuelle emner

Sankt Hans Aften
Der afholdes Sankt Hans bål på Vulkanen den 23. juni klokken 21.

Nyt fra bestyrelsen.

Nogle beboere i grundejerforeningen har følt sig generet af løse hunde på det grønne område..

I den forbindelse kan der henvises til Furesø kommunes hjemmeside:  http://www.furesoe.dk/Kommunen/Naturogudeliv/Faciliteterinaturen/HundeINaturen
hvoraf det fremgår, at hunde skal føres i snor på alle grønne arealer i Furesø Kommune.

Der findes dog flere områder i kommunen, hvor man gerne må gå med sin hund.

Bestyrelsen har som sådan ingen myndighed i forhold til hundeluftning, så vi overlader det til god takt og tone at lufte sine hunde på en forsvarlig måde.

Information fra bestyrelsesmøder:

På mødet 21.03.17 omtaltes bl.a.

  • Foreningens økonomi, opfølgning på kontingentopkrævning og mulig fremtidig MobilePay løsning.
  • Opfølgning på Generalforsamlingen.
  • Grønne områder.
  • Næste møde afholdes i september 2017.

Alle referater og yderligere informationer kan: findes her.

Generalforsamling 2017

Referatet for generalforsamlingen den 2. marts 2017 kan findes her.

Container og flishug
Se datoer for container og flishug under Kalender.

Mailliste
Vi opfordrer til at medlemmer tilmelder sig foreningens mailliste. På den måde kan du registrere din mailadresse hos foreningen. Udfyld formularen herunder med navn, email og adresse. Foreningen benytter email til at orientere om emner der skønnes at være af interesse for medlemmerne. Listen benyttes desuden til at udsende påmindelser om arrangementer i grundejerforeningens regi.