Aktuelle emner

Nyt fra bestyrelsen.

Generalforsamling for Grundejerforeningen Nørreskov Park afholdes 8. marts 2018.

Indkaldelse med dagsorden følger, men vi skal minde om, at eventuelle forslag til behandling og afgørelse på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 1. februar 2018, jf. foreningens vedtægter §6:

§ 6 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling og afgørelse på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til formanden senest 1. februar.

Information fra bestyrelsesmøder:

På mødet 11.01.18 omtaltes bl.a.

  • Foreningens økonomi, grønne områder, forebyggelse af indbrud og støj fra motorvejen.
  • Forberedelse af Generalforsamlingen.
  • Næste møde afholdes i marts 2018.

Alle referater og yderligere informationer kan: findes her.

Generalforsamling 2017

Referatet for generalforsamlingen den 2. marts 2017 kan findes her.

Container og flishug
Se datoer for container og flishug under Kalender.

Mailliste
Vi opfordrer til at medlemmer tilmelder sig foreningens mailliste. På den måde kan du registrere din mailadresse hos foreningen. Udfyld formularen herunder med navn, email og adresse. Foreningen benytter email til at orientere om emner der skønnes at være af interesse for medlemmerne. Listen benyttes desuden til at udsende påmindelser om arrangementer i grundejerforeningens regi.