Aktuelle emner

Sankt Hans Bål
Der afholdes Sankt Hans bål på Vulkanen søndag den 23. juni kl. 21 – kom glad!

Ordinær Generalforsamling 2019
Så er referatet for den ordinære generalforsamling 2019 lagt online – det kan findes her.

Nyt fra bestyrelsen.
Vi har fået MobilePay for Grundejerforeningen Nørreskov Park, så fremtidige betalinger af kontingent igen kan betales via MobilePay på nummer 737234 .

Information fra bestyrelsesmøder:

På mødet 22.01.19 omtaltes bl.a.

  • Foreningens økonomi, grønne områder, udestuer.
  • Aktionsposter fra sidste møde.
  • Generalforsamling 2019 planlægges
  • Næste møde afholdes i april 2019.

Alle referater og yderligere informationer kan: findes her.

Container og flishug
Se datoer for container og flishug under Kalender.

Mailliste
Vi opfordrer til at medlemmer tilmelder sig foreningens mailliste. På den måde kan du registrere din mailadresse hos foreningen. Udfyld formularen herunder med navn, email og adresse. Foreningen benytter email til at orientere om emner der skønnes at være af interesse for medlemmerne. Listen benyttes desuden til at udsende påmindelser om arrangementer i grundejerforeningens regi samt nyhedsbreve.